Informasjon om inkassoloven!

Inkassoloven.com

Ansvarsfraskrivelse

Vi bak inkassoloven.com streber etter at all informasjon som kommer frem på denne siden om inkasso og inkassoloven og betalingsanmerkninger skal være så korrekt og juridisk holdbar som mulig. Siden er privat og må ikke forveksles med offentlig informasjon. Innholdet er imidlertid ikke gjennomgått av jurister og problemstillinger som tas opp er ofte gjenstand for tolkning av loverk og det må tas høyde for at våre tolkninger kan være feil. Vi tar forbehold om at innholdet kan være utdatert. Ta kontakt med advokat dersom du søker svar på forhold som har litt større økonomisk betydning for deg.


Copyright. All Rights Reserved.